Lễ Bao Ưu Đãi 

Sự Kiện Lễ Bao Ưu Đãi sẽ hỗ trợ Hiệp Khách làm hành trang tiện lợi trên con đường bôn tẩu giang hồ

Bao gồm các phần thưởng trang bị, Pet, Skin,...

 

 

Chúc Thiếu Hiệp Hành Tẩu Giang Hồ Vui Vẻ  !

 

 

Bài viết liên quan

Hiệp Khách Giang Hồ Chính Thức Khai Mở S49 Linh Tuyền Cung Hiệp Khách Giang Hồ Chính Thức Khai Mở S47 Tiêu Diêu Cung Hiệp Khách Giang Hồ Chính Thức Khai Mở S46 Lăng Tiêu Cung Hiệp Khách Giang Hồ Chính Thức Khai Mở S45 Minh Nguyệt Cung Hiệp Khách Giang Hồ Chính Thức Khai Mở S43 Sáng Thế Kích Hiệp Khách Giang Hồ Chính Thức Khai Mở S42 Song Tử Kích